Anti Blue Light Effect  - utvidet hudbeskyttelse!

Anti Blue Light Effect - utvidet hudbeskyttelse!

Alle ansiktskremene fra i+m, men unntak av Freistil-serien, er nå tilsatt Soliberine®, et planteekstrakt som beskytter mot blått lys, altså en del av det energirike synlige lyset. Kilder til slikt lys er f.eks sollys og skjermlys.

Hva er blått lys?

Synlig lys er elektromagnetisk stråling med bølgelengde mellom 380 og 750 nm. Blått lys er betegnelsen på den delen av det synlige lyset som har bølgelengde innefor intervallet 420–490 nm. Vanlig kilder til slikt lys er sol og skjermer. 

Blått lys og hudeffekter

De aller fleste av oss er klar over at man bør beskytte huden mot UVA- og UVB-stråler når det er sterk sol, men at huden vår også ka ta skade av å bli eksponert for skjermlys i timevis hver eneste dag er mindre kjent. Det er heller ingen eniget innen vitenskapen om hvorvidt slikt skjermlys påvirker huden vår negativt og om det er nødvendig å beskytte seg mot eventuelle effekter, men en del personer og miljøer innen hudpleie har begynt å vise stor interesse.

Det er velkjent at UV- og IR-lys fører til dannelse av frie radikaler, inflammasjon og nedbrytning av proteiner i hudens ekstracellulære matrix.  Dette er hovedårsaken til for tidlig hudaldring og ulike hudlidelser som solbrenthet, tørrhet og eksem, men også langsiktige konsekvenser som mørke flekker, fotoaldring og hudkreft.

Det er fastslått at beskyttelse mot UV-stråling ikke er tilstrekkelig for å forebygge skadelige hudkonsekvenser. Ca 50 % av de frie radikalene som dannes i huden er forårsaket av synlig og infrarødt lys. Kunstige lyskilder som LED-dioder begynner også å bli en relavant problemstilling.

Anti Blue Light 

Alle i+m's ansiktskremer (med unntak av Freistilserien) kommer nå med ekstrakt av buddleja, en busk som vokser i de kinesiske fjellene. Planten har utviklet seg til å tåle store mengder solstråling og er spesielt rik på fenylpropanoider ( en stoffgruppe som blant annet beskytter mot UV stråling, sykdomsfremkallende stoffer og deltar i formering). Renset blomsterkstrakt inneholder store mengder verbascosid og echinacosid

Noen studier / tester utført med Soliberine®

In vitro-studier (laboratorietester, i prøveglass) har vist at Soliberine®:
- beskytter mot UV-indusert keratinocyttskade (keratinocytter = overhudsceller og utgjør mer enn 90 % av cellene i overhuden)
- opprettholder immunhomeostasen i huden (homeostase = likevekt/balanse i væskemiljøet som omgir cellene)

Ex vivo-studier (utvortes tester på frivillige) har vist at Soliberine®
- beskytter mot UV-indusert lipidperoksidasjon (oksidering av fett (harskning)). Studien sammenliknet Soliberine® med placebo (krem uten virkestoff)

Andre tester har vist at Soliberine®
- har høy antioksidantkapasitet og effektivt uskadeliggjør frie radikaler. Dette beskytter fett, DNA (arvestoff) og proteiner mot oksidering
- begrenser akutt og kronisk inflammasjon (eksem, lysindusert aldring) etter UV-eksponering ved å hemme dannelse av inflammasjonsstoffer som LTB4 (leukotrien) 
- beskytter mot nedbrytning av ekstracellulær matrix ved å redusere nivået av MMP1, et enzym som dannes ved infrarød stråling. Steroidet dexamatason ble brukt som sammenlikning.
- beskytter mot nedbrytning av antioksidanter i huden ved eksponering for blått lys. På denne måten reduseres produksjon av ROS (reaktive oksygenmolekyler), som kan forårsake ulike hudlidelser som nevnt over.     

02.10.2018 13.30