Jippi, i+m er klimanøytral!

Jippi, i+m er klimanøytral!

I samarbeid med ClimatePartner har i+m opprettet et CO2-regnskap som viser at ikke bare produktene, men hele selskapet er klimanøytralt! Vi er både glade for og stolte av det!

Klimabeskyttelse er ikke bare "nice to have" men en nødvendighet. Som en miljøbevisst og etisk aktør er det viktig for i+m Naturkosmetik å være ledende innen klimabeskyttelse. For å kompensere for eget CO2-utslipp gir i+m penger til CO2-bindende tiltak som f.eks treplanting. Inni tallene for hva i+m slipper ut av CO2 ligger blant annet produksjon, transport av råvarer og ferdigprodukter, oppvarming av lokaler og papirforbruk.

I 2017 hadde i+m et CO2-utslipp på 272 tonn. Dette er ikke mye sammen liknet med mange andre industrier, men likevel et betydelig og uønsket utslipp. Hovedandelen kommer fra produksjon og transport av råvarer, samt emballasje. Å finne en bedre løsning når det gjelder emballasje er høyt prioritert og skaper hodebry hos i+m  - glass kommer enda dårligere ut enn plast når det gjelder CO2-utslipp.

I et fattig område i Sambia støtter i+m et prosjekt som gir 8300 mennesker en annen inntektskilde enn salg av trevirke. Slik spares store skogområder, som binder CO2, og landområdene brukes på en bedre måte.

i+m vil fortsette å vurdere sin aktivitet med tanke på å minimalisere klimapåvirkningen, beslutningen om å være klimanøytral er bare et steg i riktig retning! Et viktig steg.

19.12.2018 14.39